2de tot 4de/5de klas

Als tweedeklasser tot en met vierde/vijfdeklasser kom je elke dag uit school naar het Studiecentrum en blijf je tot je klaar bent met je huiswerk. In het weekend ben je vrij.

Op het Studiecentrum leer je stap voor stap je huiswerk te doen. Je leert structureren: wat ga je welke dag doen? Wanneer sport je? Heb je dan al je huiswerk klaar? Begin je op tijd met de proefwerken en je andere huiswerk? Ook bij werkstukken of mondelinge overhoringen bieden wij je steun.

 

Met hulp van onze docenten leer je je huiswerk gestructureerd te doen, je leert zelfstudie af te wisselen met overhoringen en individuele bijlessen. Elke dag vertel je welke resultaten je op school gehaald hebt. En als je daarna aan het werk gaat, vink je af wat je gedaan hebt. Al je werk wordt door onze docenten gecontroleerd. Heb je alles gedaan? Ben je bij? Ken je alles? Heb je nog aanvullende bijlessen nodig? Als je klaar bent voor die dag, maak je je tas voor de volgende schooldag klaar en kun je naar huis.