Algemene werkwijze

Het principe van Studiecentrum Haren is eigenlijk heel eenvoudig en niet te vergelijken met thuis. Zodra je binnenkomt, neem je gezamenlijk je agenda door en maak je een studieprogramma voor die dag. Blijf je onverwachts weg? Dan volgt een telefoontje waar je blijft.

Tijdens dit dagelijkse persoonlijke overleg bespreek je eigenlijk continu: wat ga je doen, wat heb je gedaan? Je leert zelfstudie af te wisselen met overhoringen en individuele bijlessen. Als je tijdens de zelfstudie onverwachts tegen vragen aanloopt, kun je direct hulp vragen aan je een van de dan aanwezige docenten, zodat je geen tijd verdoet. Behalve je huiswerk begin je tijdig met je proefwerken en maak je een oefentoets om te kijken waar je staat. De resultaten van deze oefentoetsen bespreek je gezamenlijk met de bijlesdocent. Hierbij kijken we naar hoe je het hebt aangepakt, welke denkfout je maakt of wat je over het hoofd ziet. Ook bij werkstukken of mondelinge overhoringen bieden wij je steun.

Je leert te vertrouwen op wat je al weet en besteedt extra tijd aan de moeilijke onderdelen. Je verdoet geen tijd, hebt niet meer de stress van het laatste moment en houdt door onze begeleiding voldoende tijd over, bijvoorbeeld voor je sport. Je mag pas weg als alles gecontroleerd is. Gesprekken met je ouders gaan niet meer over wat je allemaal nog MOET, maar over wat je allemaal gedaan hebt. Als je de deur bij Studie dichttrekt, ben je echt klaar!

In het eindexamenjaar horen de meerdaagse cursussen van Examentraining Noord (kosteloos) bij het studieprogramma.