Biologie

Niels de Groot

Is al dertien jaar aan het werk bij Studiecentrum Haren, eerst als bijbaan tijdens zijn studie Biologie, na de afronding van deze studie 4 dagen in de week naast zijn professionele bridge carrière.

Niels helpt alle leerlingen de hoogste cijfers te halen. Hij ziet de jonge leerlingen soms onze­ker binnenkomen. Ze komen graag bij hem, vinden met hem het vak steeds leuker en er ont­staat door het regelmatige contact een goede band. Er ontstaat een soort 'thuis'gevoel. Ook oudere leerlingen, die niet altijd zin hebben, weten dat Niels goed is in vakken die hun moei­lijk afgaan. Niet alleen inhoudelijk. Omdat ze voor de vakken veel huiswerk krijgen of op­drach­ten moeten maken, wijst Niels ze ook op de wijze, waarop ze zo veel mogelijk kunnen doen in de hun beschikbare tijd.

Ook de grillige aan- en afwezigheid van de docenten op school maakt het voor leerlingen moeilijk om zelf een planning te maken. Afwezig betekent namelijk (jam­merge­noeg) niet, dat je je huiswerk en opdrachten niet hoeft te maken!

Leerlingen die al langere tijd op Studie zitten, voelen zich op hun ge­mak, kennen de structuur en worden opener, vrijer, vertellen meer en halen trots hoge cijfers. Na verloop van tijd gaan ze zelf meedenken met hun planning en doen zelf suggesties. Omdat ze extra sporten of omdat meisjes graag donderdags al helemaal klaar willen zijn, zodat ze vrij­dag­middag een keer kun­nen winkelen. Niels spreekt die individuele aanpak per leerling heel erg aan.

Hij begint bij de allerzwakste leerlingen met alle huiswerk inhoudelijk te checken en door te spreken. Is een leerling opgeklommen tot het 'gemiddelde' niveau, dan controleert Niels in ieder geval of ze het huiswerk gemaakt hebben en soms als verrassing of op verzoek ook inhoudelijk. Voor alle leerlingen geldt bij proefwerken dat de 3 voorgaande schooldagen continu wordt geoefend. Hele goede leerlingen komen alleen als ze zelf vragen hebben. Mochten de cijfers of de werkhouding daartoe aanleiding geven, dan kunnen leerlingen op meer of minder begeleiding van Niels rekenen.