Duits

Vincent van Elburg

Vincent van Elburg is zowel in Duits als Geschiedenis cum laude afgestudeerd. Hij was in nog veel meer vakken goed, maar deze 2 vakken hadden van jongs af aan zijn passie: Vincent is opgegroeid met geschiedenisboeken, Duitse crimi's, ging in Duitsland op vakantie en heeft interesse in de Duitse geschiedenis.

In de 7 jaren dat hij nu al voor Studie werkt, heeft hij per vak zijn eigen dossier met extra materiaal, oefentoetsen, schema's en je kunt het zo gek niet bedenken aangemaakt.

Hij weet van alle gebruikte Duitse metho­des de plus- en minpunten. Hoewel er een groot ver­schil is tussen de scholen hoe ze grammatica aanbieden, kan Vincent vanuit zijn dossier de methode toespitsen op de behoefte van de leerling: welke redenatie heeft de leerling voor het gegeven antwoord gevolgd? Hij neemt in tegenstelling tot op school wel tijd voor begrijpend lezen: oftewel welke van de 2 multiple choice antwoorden vallen af en welke van de 2 is nu echt het goede antwoord??!

Voor geschiedenis controleert Vincent van de leerlingen de werkboeken en overhoort hij of de bijbehorende teksten goed bekend zijn. 'Meneer Vincent' kiest graag een individuele aanpak per leerling. Hij hoort bijvoorbeeld van leerlingen dat deze slecht in geschiedenis zijn, maar ont­dekt dat ze moeite hebben met het lezen van een tekst: wat is relevant, welke verbanden be­staan er, hoe kunnen ze kritisch kijken (cartoons), kortom een combinatie van kennis en vaar­digheden. En juist die individuele aanpak per leerling kan hij bij Studie bieden.

Studiecentrum Haren is één van de weinige huiswerkinstituten, een vakdocent de mogelijkheid bie­dt individuele begeleiding (1-op-1) aan leerlingen in een aparte studiezaal te geven. Zo zie je de ontwikkeling per leerling. Hij of zij bloeit zichtbaar op, haalt hogere cijfers en wordt steeds enthousiaster voor een vak.

De sfeer op Studie is erg goed (zeg streng, rechtvaardig, vriendelijk), er is een grapje op z'n tijd, maar als er gewerkt moet worden, gebeurt dit ook....