Economie

Harm en Henriëtte Vries

Al meer dan 20 jaar gaan Harm en Henriette dagelijks naar Studiecentrum Haren. Nog steeds met veel plezier, want hun visie dat met persoonlijke aandacht, struktuur en regelmaat leerlingen heel snel grote sprongen maken in hun ontwikkeling, wordt bij binnenkomst met goede cijfers en stralende koppen bevestigd.

Soms komen ze op de gekste plaatsen oudleerlingen tegen. En de begroeting is altijd enthousiast, want als je elkaar dagelijks gesproken hebt, groeit er heel snel een sterke band. En niet zonder trots horen ze dan, hoe iedereen is terechtgekomen. Of ze komen hun eigen kinderen aanmelden. Harm heeft wel eens gekscherend gezegd, dat hij pas stopt, als de derde generatie zich aandient!

Henriëtte ziet in de loop van de tijd dat het beeld is veranderd. Vroeger zag men een studiecentrum als huiswerkinstituut voor onhandelbare leerlingen, waar de knoet overheen ging.

Dat is gelukkig niet meer zo. Nu beseffen veelal werkende ouders, dat Studie hun kroost houvast biedt in de huidige onderwijsjungle of als vervangend ‘thuis', tot de ouders terug van hun werk zijn. Maar, waar wél goed gepresteerd moet worden. Die prestaties worden in Studiecentrum Haren in hoge mate bepaald, door voor alle vakken persoonlijke begeleiding door vakdocenten aan te bieden.

En vergeet niet, wat voor rust het thuis geeft, als kinderen vol vertrouwen naar school gaan, omdat ze zich elke dag goed hebben voorbereid. Sommige specifieke leervragen als concentratieproblemen, dislectie of ADHD of hele moeilijke inhoudelijke vakken, kunnen door ouders niet meer zelf ondersteund worden. Met huiswerkinstituut Studiecentrum Haren thuis geen stress meer over cijfers en ruzie over huiswerk. En ze kunnen nog sporten ook!

Harm en Henriëtte verwijzen graag op deze site naar de persoonlijke verhalen van hun vakdocenten.

Studiecentrum Haren is in 1989 opgericht door Harm en Henriëtte Vries. Nadat ze hun economische studie hebben afgerond, zijn ze allebei als docent economie werkzaam geweest in zowel het particuliere als reguliere onderwijs.