FAQ

De meest gestelde vragen

 

Moet ik elke dag op het Studiecentrum komen of kan ik ook een aantal dagen?

In principe verwachten wij een leerling 5 dagen per week op het Studiecentrum. In uitzonderingsgevalllen kan hier van afgeweken worden. Bij de intake zal worden gekeken of er bij minder dan 5 dagen ook nog een efficiente studiebegeleiding kan worden gegegeven.

Hoe moet het wanneer ik naar bijvoorbeeld muziekles of hockeytraining moet?

Sport en cultuur vinden wij ook belangrijk. Bij aanmelding wordt gekeken naar het rooster en eventuele verplichtingen. Die proberen we zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je op een middag vroeg vrij bent. Dan kun je vooruit werken, zodat je een volgende dag naar muziek kunt, of kunt gaan sporten.

Is het Studiecentrum in vakanties gesloten?

Nee. In vrijwel alle vakanties zijn wij een aantal dagen een aantal uren open. Voor de vakantie wordt met de leerling overlegd en afgesproken, of hij of zij moet komen. Op onze site staat aangegeven op welke dagen en welke uren wij geopend zijn.

Voor welke vakken zijn er bijlessen en hoe vaak kan of moet ik daar gebruik van maken?

Wij hebben voor vrijwel alle vakken docenten in dienst, ook voor bijvoorbeeld de klassieke talen. Voor sommige vakken, zoals wiskunde,  zijn er meer docenten. Deze docenten geven bijlessen en overhoren. Hier staat geen tijd voor. Belangrijk is, dat je na de bijles alles snapt en dat je je huiswerk voor elkaar hebt. Alle docenten zijn er minimaal twee keer per week.

Wie geven er bijlessen?

De meeste docenten werken al jaren bij ons. Ze hebben verschillende achtergronden. Een  aantal is afgestudeerd en hebben bij ons een deeltijdbaan. Daarnaast zijn er ook enthousiaste studenten bij ons aan het werk. Een ding hebben ze gemeen: Ze hebben hart voor de zaak, maar vooral voor de leerling.

Kan ik beginnen en stoppen wanneer ik wil of zit ik er een jaar aanvast?

De meeste leerlingen melden zich aan voor het begin van een nieuw schooljaar. Gaande het schooljaar komen er nieuwe leerlingen bij. Zolang er plaats is, kunnen wij nieuwe leerlingen inschrijven. Daarna is er de mogelijkheid om op een wachtlijst geplaatst  te worden.

Wanneer een leerling wil stoppen, dan gebeurt dat in overleg met de directie. Wij hanteren geen opzegtermijn. Als een leerling(e) stopt, dan vervalt de overeenkomst en dus ook de betaling. Eventuele overbetaling zal worden gerestitueerd.

Ben ik als eindexamenkandidaat verplicht om deel te nemen aan de trainingen van Examentraining Noord?

Ja, volgens ons is er geen betere voorbereiding op je eindexamen dan deelname aan deze driedaagse cursussen. Afhankelijk van je vakkenpakket doe je aan alle trainingen mee.

Leerlingen van het Studiecentrum doen kosteloos mee, ongeacht het aantal trainingen.