Handschriftanalyse

Reanne Schreuder

Er zijn kinderen die veel aandacht vragen, maar ook kinderen, die extra aandacht nodig hebben. Tijdens haar persoonlijke begeleiding bij Studie ‘ziet' Reanne hoe het kind aan het werk is en kan ze waar nodig herhalen, op een andere manier uitleg geven, of het hoe en waarom van de werkwijze van het kind bevragen. Hierbij combineert ze haar ervaring als docente voor de klas, na de afronding van de PABO en haar huidige studie Onderwijskunde.

Ze begrijpt dan ook goed waar ouders het over hebben, als ze met haar in gesprek gaan, omdat ze zich zorgen maken over hun kind: De leraar zegt dat het goed gaat, maar haalt school er alles wel uit (goede score cito toets)?, Belemmert die achterstand in taal of rekenen niet de ontwikkeling? of Kijk nu toch eens wat een puinhoop in dit schrift!

Als docent kun je een kind in persoonlijke begeleiding heel anders benaderen, dan voor een groep. Reanne ziet kinderen opbloeien door de vertrouwensband die ontstaat in de rust, waarin ze hun schoolwerk herhalen. Aan haar durven ze WEL vragen te stellen, waar ze op school vaak hun mond houden. Reanne staat open voor elk kind, voor elke vraag die ze stellen. En zo gaan kinderen zich beter voelen, kunnen ze zich beter concentreren, worden ze zelfbewuster over wat ze wél kunnen en gaan ze met meer plezier naar school en hun toetsen.

Door op de Basisschool kinderen extra aandacht en struktuur te bieden zijn ze daarna veel vaardiger voor hun vervolg-opleiding. Bij de overgang van groep 8 naar de Middelbare school, mogen kinderen bijvoorbeeld zelf bepalen of ze ‘los' of ‘vast' gaan schrijven. Vooral jongens doen maar wat. Reanne leert ze netjes te werken, zodat ze zelf makkelijk terug lezen wat ze gedaan hebben en de meester of juf begrijpt wat het antwoord is.

Hetzelfde geldt voor het werken met de agenda, waar schrijf je wat op, wanneer begin je met het leren van een proefwerk, rekening houdend met je sporten. Maar ook herhalen: hoe zat het ook al weer met 't kofschip.

‘En vergeet niet', zegt Reanne tenslotte, ‘dat kinderen die alleen thuis zijn omdat beide ouders werken, geen korte vraag kunnen stellen, waarna ze zelf weer verder gaan met hun schoolwerk...'