Nederlands

Reanne Schreuder

Er zijn kinderen die veel aandacht vragen, maar ook kinderen, die extra aandacht nodig hebben. Tijdens haar persoonlijke begeleiding bij Studie ‘ziet' Reanne hoe het kind aan het werk is en kan ze waar nodig herhalen, op een andere manier uitleg geven, of het hoe en waarom van de werkwijze van het kind bevragen. Hierbij combineert ze haar ervaring als docente voor de klas, na de afronding van de PABO en haar huidige studie Onderwijskunde.

Ze begrijpt dan ook goed waar ouders het over hebben, als ze met haar in gesprek gaan, omdat ze zich zorgen maken over hun kind: De leraar zegt dat het goed gaat, maar haalt school er alles wel uit (goede score cito toets)?, Belemmert die achterstand in taal of rekenen niet de ontwikkeling? of Kijk nu toch eens wat een puinhoop in dit schrift!

Als docent kun je een kind in persoonlijke begeleiding heel anders benaderen, dan voor een groep. Reanne ziet kinderen opbloeien door de vertrouwensband die ontstaat in de rust, waarin ze hun schoolwerk herhalen. Aan haar durven ze WEL vragen te stellen, waar ze op school vaak hun mond houden. Reanne staat open voor elk kind, voor elke vraag die ze stellen. En zo gaan kinderen zich beter voelen, kunnen ze zich beter concentreren, worden ze zelfbewuster over wat ze wél kunnen en gaan ze met meer plezier naar school en hun toetsen.

Door op de Basisschool kinderen extra aandacht en struktuur te bieden zijn ze daarna veel vaardiger voor hun vervolg-opleiding. Bij de overgang van groep 8 naar de Middelbare school, mogen kinderen bijvoorbeeld zelf bepalen of ze ‘los' of ‘vast' gaan schrijven. Vooral jongens doen maar wat. Reanne leert ze netjes te werken, zodat ze zelf makkelijk terug lezen wat ze gedaan hebben en de meester of juf begrijpt wat het antwoord is.

Hetzelfde geldt voor het werken met de agenda, waar schrijf je wat op, wanneer begin je met het leren van een proefwerk, rekening houdend met je sporten. Maar ook herhalen: hoe zat het ook al weer met 't kofschip.

‘En vergeet niet', zegt Reanne tenslotte, ‘dat kinderen die alleen thuis zijn omdat beide ouders werken, geen korte vraag kunnen stellen, waarna ze zelf weer verder gaan met hun schoolwerk...'

 

Koos Kuiper

Koos Kuiper is als neerlandicus al bijna 25 jaar zeer gewaardeerd in dienst bij Studiecentrum Haren.

Koos geniet met volle teugen als het 'boven' in de studiezaal vol is en er hard wordt gewerkt: 'Het is dan stil, je hoort weinig beweging en het 'zindert' alsof je in een concertzaal zit bij een prachtige uitvoering. In dit instituut zit een drive, er zit pit in. Niemand kan zich eraan ont­trek­­ken om hard aan het werk te gaan.' Als hij zelf persoonlijk begeleidt, als brandweerman, zoals hij zelf zo mooi zegt, dan blijft hij voor een korte uitleg 'boven' of gaat voor een uitge­breide uitleg naar één van de individuele studiezaaltjes beneden.

Koos ziet Studie als een variant op de dorpsschool van vroeger. Weinig leerlingen, iedereen kent elkaar, iedereen voelt zich onderdeel van het geheel. Dit in tegenstelling tot de grote, mas­­sale scholengemeenschappen. In de tijd dat leerlingen bij Studie zitten, groeien ze niet al­leen fysiek, maar maken ook hun puberteit door. Hoewel de leerlingen veranderen, is de sfeer al die jaren bij Studiecentrum Haren hetzelfde gebleven. Als neerlandicus noemt hij dit autoritair empathisch: geen gepamper, maar wel een goede sfeer. De leiding, hun aansturing, de wijze waarop ze tussen de leerlingen de onderlinge omgang stimuleren, strijken alle rim­pels weg....