Wiskunde A

Martijn van de Lande

Martijn heeft zelf als leerling 5 jaar op Studie gezeten. Hij haalde op zijn examen Wiskunde A een 9,6 en studeert nu eerstejaars Geneeskunde. Martijn zegt zelf dat hij een goede leerling was, maar geen en-ke-le discipline had. Hij heeft veel te danken heeft aan Studiecentrum Haren: Je komt hier elke dag, krijgt je werk, weet naar welke docent je moet gaan en je moest altijd oefentoetsen maken. Thuis zei niemand tegen me dat ik aan het werk moest, thuis had ik veel meer afleiding. Maar op Studie maakte ik misschien 10 minuten een praatje, maar ging dan ge-woon-hard-aan-het-werk.....

Martijn vindt het leuk om leerlingen nu dagelijks te zien, om te checken of ze bij zijn en of ze goed aan het werk zijn. Het voelt goed om leerlingen iets uit te leggen, zodat ze daarna zelf weer verder kunnen.

Leerlingen die overstappen van Wiskunde B naar Wiskunde A hebben vaak moeite met kans­be­re­kening. Echte Wiskunde A leerlingen hebben moeite met algebraïsche vaardigheden zoals het oplossen van vergelijkingen en breuken op- en aftrekken.

Doordat leerlingen altijd hun huiswerk hebben gemaakt, zich voorbereiden met oefentoetsen, zijn ze niet alleen beter in Wiskunde, maar ook zekerder van zichzelf: ze zijn minder zenuw­achtig voor toetsen.